Historia Straży

Geneza Powstania KSOPiT

Zaczęło się w 1975r. z inicjatywy grupy studentów zrzeszonych w Studenckim Klubie Jeździeckim. Po uprzednim utworzeniu Uczelnianego Koła LOP w porozumieniu z grupą zrzeszoną w PTTK przeprowadzono szkolenia grupy inicjatywnej przy wykorzystaniu obowiązującego ówcześnie stanu prawnego na strażników ochrony przyrody. Rozporządzenie MliPD z 1957 dawało podstawy do utworzenia Grupy Rejonowej SOP a korzenie SKJ oraz utworzenie 2 lata wcześniej Bieszczadzkiego Parku Narodowego zaowocowały utworzeniem Bieszczadzkiej Konnej Straży Ochrony Przyrody.

Porozumienie z dyrekcją parku doprowadziło do utworzenia na obrzeżu BPN w obiektach parkowych znajdujących się w miejscowości Wołosate Strażnicy BK SOP na okres wakacyjny. Dwutygodniowe turnusy szwadronów w roku 1975 dały wiele interwencji na terenie parku. Patrole strażników przemierzające szlaki turystyczne interweniowały w przypadkach nielegalnego pozyskiwania runa leśnego, zbaczania ze szlaków turystycznych, biwakowania w niedozwolonych miejscach, mycia pojazdów w górskich potokach czy zaśmiecania otoczenia. Powtórzona akcja w roku następnym zaowocowała uznaniem grupy za najlepszą Grupę Rejonową w kraju. Ochronę parków przeniesiono w latach późniejszych na tereny Gorczańskiego, Świętokrzyskiego, Roztoczańskiego i w sporadycznym zakresie Tatrzańskiego i Słowińskiego Parku Narodowego.

Na terenie województwa konni strażnicy prowadzili różnorakie działania związane z ochroną przyrody. Wiosenne akcje były związane ochroną widłaka, konwalii majowej, azalii pontyjskiej czy miejskich trawników. Patrole konne w Borze Głogowskim czy też w lasach nadleśnictwa Leżajsk czy w lasach kupieńskich związane były zwykle z ochroną nowych nasadzeń, kontrolą zachowań się letników, turystów, grzybiarzy czy nielegalną wycinką choinek i likwidowaniem wnyków.

Szkolenia strażników obejmujące wiedzę o ochronie przyrody, podstawy prawne czy szkolenia jeździeckie poszerzono o ośrodki akademickie Krakowa, Warszawy, Kielc i Lublina. Strażnicy byli również na wyprawach do Włoch, Austrii, Izraela czy Afryki. Współpraca z austriacką grupą BEGWACHT z Klagenfurtu zaowocowała inicjatywą umieszczenia na ścianie rzeszowskiego ratusza grupy kamiennych herbów miast partnerskich Rzeszowa. Z kolei przyjęcie dla konnej SOP imienia 20 Pułku Ułanów sfinalizowano umieszczeniem w Kościele Garnizonowym tablicy pamiątkowej poświęconej "Pamięci Żołnierzy, Podoficerów i Oficerów 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego".

Począwszy od 1991r., w którym to ukazała się nowa ustawa o ochronie przyrody nie precyzująca roli społecznej SOP, poprzez brak latami stosownych decyzji w tym zakresie, doszło do całkowitego wyeliminowania społecznej SOP, wprowadzając straże zawodowe. Konna Grupa Rejonowa SOP w Rzeszowie zawiesiła swoją działalność z braku umocowań prawnych. Pasjonaci SOP w skali kraju poczęli rejestrować stowarzyszenia ochrony przyrody.

Reaktywacja KGR-SOP nastąpiła w roku 2015 poprzez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia pod nazwą:

"Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów"